Redni zbor članov Slovenske matice

vabimo Vas, da se udeležite rednega (volilnega) zbora članov Slovenske matice, ki bo v sredo, 14. marca 2018, ob 17. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I. DNEVNI RED 1. Otvoritev 2. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva, izvolitev zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika 3. Poročilo predsednika 4. Poročilo vodje gospodarskega odseka 5. Razprava

Več informacij

Načrt dela Slovenske matice v letu 2018

Načrt dela Slovenske matice v letu 2018 (dopolnjen na seji Upravnega odbora SM 23. 1. 2018) Slovenska matica kot založba v letu 2018 načrtuje izdajo enajstih knjig, od katerih jih bo sedem sofinancirala Javna agencija za knjigo: Guliano Angioni Plameni Toleda v prevodu Vasje Bratine; izvirno delo Lenarta Škofa Antigonine sestre; drugi del Plotinovih Zbranih

Več informacij

Zakon o Slovenski matici

ZAKON O SLOVENSKI MATICI (ZSMat) I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (1) Slovenska matica je nacionalna kulturna in znanstvena institucija, ki združuje posameznike in posameznice s področja kulture ter humanističnih in naravoslovnih ved. (2) Slovenska matica je avtonomna institucija, ki nadaljuje tradicijo najstarejšega slovenskega kulturnega in znanstvenega društva, ustanovljenega leta 1864. 2. člen (1) Slovenska matica

Več informacij

Decembrski popust

V mesecu decembru vam za vsak nakup knjig starejših od šest mesecev odobrimo 30% popust. Na voljo preko 350 naslovov. Popust velja pri osebnem nakupu v našem prodajnem oddelku na Kongresnem trgu 8, 1. nadstropje, vsak delovnik med 8. in 14. uro. Vabljeni. Knjiga je lepo darilo.  

Zakon o Slovenski matici sprejet

Državni zbor je 22. 11. 2017 s 65 glasovi za in 0 proti sprejel zakon o Slovenski matici. Slovenska matica v javnem interesu na področju kulture opravlja naslednje naloge: -razvija izvirno slovensko umetniško ustvarjalnost in ohranjanja izročila različnih področij slovenske umetnosti, – izdaja domača in tuja leposlovna in humanistična dela splošnega pomena, – skrbi za

Več informacij

Košarica je prazna