Dogodki

Podelitev Jermanove nagrade
Društvo slovenskih književnih prevajalcev, Tomšičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

Podelitev Jermanove nagrade

Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na podelitev JERMANOVE NAGRADE ZA LETO 2019, ki jo Društvo podeljuje za posebno uspele prevode družboslovnih in humanističnih besedil iz tujih ezikov v slovenščino. Jermanovo nagrado za leto 2019 prejme prevajalka Sonja Weiss za prevod dela: Plotin, Zbrani spisi II (Slovenska matica).

Več informacij
Znanstveni simpozij - 100 let Univerze v Ljubljani
Zbornična dvorana UL, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Znanstveni simpozij – 100 let Univerze v Ljubljani

Pozdravne besede prorektorica Univerze v Ljubljani prof. dr. Barbara Novak in predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič 6. november 2019 9.30–11.00 Študij v Ljubljani do ustanovitve univerze Bogdan Kolar: O prvencih univerzitetnega izobraževanja na Slovenskem Peter Vodopivec: Slovenci na avstrijskih univerzah in univerza v slovenskih narodnih programih do leta 1918 Tatjana Dekleva: Ustanovitev univerze v Ljubljani 11.15–13.00 Uveljavljanje univerze v slovenski družbi Aleš Gabrič: Univerza in Slovenska matica Željko Oset: Odnosi med Univerzo v Ljubljani in SAZU skozi čas Tone Smolej: Univerzitetno zaledje naših prvih profesorjev 13.00–14.00 Hladno-topli bife za sodelujoče Mala sejna soba Univerze v Ljubljani 14.15–15.45 Med akademsko...

Več informacij
Simpozij o akad. Danetu Zajcu
Akademijska dvorana SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubljana

Simpozij o akad. Danetu Zajcu

PROGRAM 10.00 Milan Dekleva (izr. član SAZU): Uvodni govor Dr. Oto Luthar (direktor ZRC SAZU): Pozdravni nagovor Dr. Neža Zajc (Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU): Uvod v simpozij 10.30 Dr. Ignacija Fridl Jarc: Mitos in etos v dramatiki Daneta Zajca 10.50 Dr. Matej Hriberšek: Medeja skozi Zajčeve oči. Nekaj misli o Medeji Daneta Zajca 11.10 Aleš Berger: Srečevanja z dramatiko Daneta Zajca 11.30 Ivo Svetina: Jagababa kot pesnikova oporoka Odmor 12.00 Dr. Tomaž Toporišič: Pesniške igre onstran dramskega 12.20 Ddr. Igor Grdina: »Asskala« 12.40 Dr. Denis Poniž: Ko samota postane poezija (ob pesmi »Sreča samota«) 13.00 Dr. Neža Zajc:...

Več informacij
Znamenite Slovenke - Mara Kralj
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Znamenite Slovenke – Mara Kralj

Tokrat se bomo v ciklu o Znamenitih Slovenkah posvetili slikarki, ilustratorki, keramičarki, kiparki in lutkarici Mari Kralj, ki se je od nas poslovila 22. oktobra pred devetimi leti v 101. letu svojega ustvarjalno izredno bogatega življenja. Še posebej smo veseli, da bo predstavitev potekala v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje. Delo Mare Kralj je namreč raziskoval študijski umetnostnozgodovinski krožek »Spoznajmo svoje mesto in domovino«, ki ga vodi umetnostna zgodovinarka in zgodovinarka mag. Olga Paulič. Nastopalo bo sedem članic krožka, ki bodo predstavile: mag. Olga Paulič – kako je potekal raziskovalni projekt o Mari Kralj dr. Vesna Koželj Oblak...

Več informacij
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Okrogla miza Slovenke v tridesetih letih 20. stoletja

Dobri dve desetletji po izidu znanstvene monografije Slovenska trideseta leta se lahko ozremo na veliko raziskav, ki so osvetlile posamezne prispevke o Slovenkah v burnem desetletju pred drugo svetovno vojno. Zdi se, da je nastopil čas za ponovni premislek o tej dobi, ki bo prvega dopolnil z novimi spoznanji in pokazal, da so tudi slovenske intelektualke, slikarke, pisateljice, družbene aktivistke, znanstvenice, gospodarstvenice, publicistke in druge, dolgo premalo znane in priznane ženske te dobe, sooblikovale prelomni čas, v katerem so živele in delovale. Okroglo mizo, ki jo soorganizira Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici, bo moderirala dr. Katja Mihurko Poniž,...

Več informacij
Predavanje Selitev na Mars
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje Selitev na Mars

Večkrat je slišati trditve o Marsu kot alternativi našemu planetu. Zato se bomo na predavanju vprašali, kako priti tja in kakšne razmere nas tam čakajo. Sliko bomo razširili na preteklost in prihodnost Osončja in na naseljivost drugih možnih svetov. Sledil bo jasen sklep, da Zemlja edina lahko podpira naš obstoj in da se moramo zato takoj lotiti reševanja sedanje klimatske krize. Tomaž Zwitter je astrofizik, ki ga raziskovalno zanima medzvezdni prostor, enojne in dvojne zvezde ter sestava in razvoj naše Galaksije. Te teme študira s spektroskopskimi in fotometričnimi tehnikami. Je znanstveni direktor kolaboracije RAVE (RAVE je eden izmed ključnih projektov...

Več informacij
Pogovor o knjigi Bogomile Kravos Slovensko gledališče v Trstu
Glazerjeva dvorana Univerzitetne knjižnice Maribor, Gospejna ulica 10, 2000 Maribor

Pogovor o knjigi Bogomile Kravos Slovensko gledališče v Trstu

Gledališka dejavnost je pomembno sooblikovala slovensko narodno zavest v Trstu in okolici, hkrati pa je Trst s svojo gledališko vizijo enako pomembno vplival na zgodovino gledališča v matični domovini. V Trstu so delovali mnogi gledališki ustvarjalci, ki so svojo ustvarjalno pot začeli na mariborskih deskah. Dolga leta je bilo Slovensko stalno gledališče v Trstu nepogrešljiv gost Borštnikovega srečanja. Prav v času, ko Maribor znova gosti najboljše slovenske gledališke predstave minule sezone, bo v Univerzitetni knjižnici Maribor potekal pogovor z dvema izjemnima poznavalcema slovenske gledališke zgodovine – dr. Bogomilo Kravos in pisateljem, gledališčnikom Tonetom Partljičem. Monografija Slovensko gledališče v Trstu. Od...

Več informacij
Čebela na cvetu in v svetu
Poročna soba Šivčeve hiše, Linhartov trg 22, Radovljica

Čebela na cvetu in v svetu

Marljiva čebela se pojavlja na vseh področji našega življenja – zelo pomembno vlogo ima v kulturi, predvsem v umetnostnih besedilih. Kako je prikazana in kaj vse predstavlja, je med drugim opisano v knjigi Marije Stanonik Čebela na cvetu in v svetu. Pogovor z avtorico bo moderirala kustodinja Čebelarskega muzeja Verena Štekar-Vidic.

Več informacij
Predavanje dr. Barbare Bajd in prof. dr. Borisa Buloga
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje dr. Barbare Bajd in prof. dr. Borisa Buloga

ČLOVEŠKA RIBICA IN ŽIVLJENJE V PODZEMNEM SVETU V zbirki Utripi sveta je pri založbi Hart izšla nova knjiga z naslovom Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu članice Slovenske matice prof. dr. Barbare Bajd. Strokovni recenzent je bil prof. dr. Boris Bulog, dolgoletni vodilni raziskovalec na področju funkcionalnomorfoloških in okoljskih raziskav naše endemične jamske dvoživke, človeške ribice ali močerila, in njene ohranitve v avtohtonem naravnem okolju. V knjigi je opisana zgradba človeške ribice in njene prilagoditve na vodno jamsko okolje, njena razširjenost in evolucijski razvoj ter zgodovina raziskovanja te zanimive podzemne živali. Več o zanimivostih npr. razvoju jajčec v Postojnski...

Več informacij
Pogovor s prof. dr. Matjažem Zwittrom o evtanaziji
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 3.nadstropje, 1000 Ljubljana

Pogovor s prof. dr. Matjažem Zwittrom o evtanaziji

Naša družba se nezadržno stara in z njo se poglablja vprašanje, kako ostarelim zagotoviti ne samo dostojanstvo zadnjih let življenja, ampak tudi dostojno umiranje in smrt. Prof. dr. Matjaž Zwitter je 41 let delal kot specialist onkologije z radioterapijo na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, še vedno pa dela kot predstojnik Katedre za medicinsko etiko in pravo Medicinske fakultete Univerze v Mariboru. V knjigi Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je pred kratkim izšla pri Slovenski matici, odgovarja vsem tistim, ki poskušajo to zapleteno vprašanje rešiti z eno samo, pravno potezo - z uzakonitvijo evtanazije. Z uglednim zdravnikom se bo pogovarjala tajnica...

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10