Dogodki

Predavanje Lepidopterolog dr. Jan Carnelutti - 100-letnica rojstva
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje Lepidopterolog dr. Jan Carnelutti – 100-letnica rojstva

vabimo vas na predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice, Stanislava Gomboca in mag. Slavka Polaka. Dr. Jan Carnelutti, rojen 31. januarja 1920 v Ljubljani, je bil naš najvidnejši poznavalec metuljev. Umrl je 8. novembra 2012 v Ljubljani. Do upokojitve je služboval na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija. Carnelutti je pripravil prvi in doslej edini seznam vrst večjih metuljev Slovenije, napisal je precej strokovnih in znanstvenih prispevkov, bil je tudi prevajalec. Živalstvo metuljev je raziskoval na celotnem območju bivše Jugoslavije in sosednjih držav. Njegova zbirka metuljev je na Biološkem inštitutu Jovana Hadžija ZRC SAZU, manjši del pa še na njegovem domu. Mladost je...

Več informacij
Pogovor o evtanaziji
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, predavalnica 18, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Pogovor o evtanaziji

Slovenska matica je v mesecu septembru izdala študijo prof. dr. Matjaža Zwittra Pogovarjamo se o evtanaziji, ki je doživela izjemen medijski odmev in postala tudi najbolj prodajana Matičina knjiga leta 2019. Prof. dr. Matjaž Zwitter je doslej svoja stališča predstavil na kar nekaj soočenjih in v številnih javnih medijih – nazadnje v intervjuju v Sobotni prilogi časnika Delo 28. 12. 2019 (povezava tudi na: https://www.delo.si/sobotna-priloga/clovek-je-narejen-za-zivljenje-263796.html ). Svoje poglede o evtanaziji pa bosta jutri soočila tudi profesorja filozofije Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani dr. Borut Ošlaj, član Slovenske matice, in dr. Igor Pribac. Vljudno vabljeni!

Več informacij
Strokovno predavanje dr. Satoshija Murayame
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Strokovno predavanje dr. Satoshija Murayame

Vabimo vas na strokovno predavanje dr. Satoshija Murayames področja ekonomske in socialne zgodovine na temo Seasonality, gender perspectives and local networks of a Japanese peasant family Zaposlitev, delitev dela po spolu, družbena in okoljska omrežja japonske kmečke družine Predavatelj Satoshi Murayama je profesor socialne, ekonomske in okoljske zgodovine na univerzi Kagawa na Japonskem. Njegova raziskovalna področja so družinska zgodovina, zgodovinska demografija in okoljska zgodovina, s posebnim poudarkom na upravljanju družbenega in človeškega kapitala v novem veku v Nemčiji in na Japonskem. Primerjalno raziskuje različno zgodovinsko gradivo, predvsem popise prebivalstva z dolgoročne prespektive. Doktoriral je na univerzi Justus Liebig v Gießnu...

Več informacij
Slovenska matica in Celovška Mohorjeva v Gradcu ter predstavitev sozaložniške izdaje Prunčevih Tihožitij in Besov
Slovenska čitalnica pri Štajerski deželni knjižnici, Kalchberggasse 2, 8010 Gradec

Slovenska matica in Celovška Mohorjeva v Gradcu ter predstavitev sozaložniške izdaje Prunčevih Tihožitij in Besov

Predsednik Slovenske matice dr. Aleš Gabrič in njen podpredsednik Janez Stergar se bosta srečala s predstavniki Društva avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec in jim predala knjižni dar. Na literarnem večeru, posvečenem dr. Erichu Prunču, bo avtorja in delo predstavil urednik zbirke Tihožitje in Besi dvorni svetnik dr. Reginald Vospernik. Večer bo obogatil pevski zbor Kluba slovenskih študentk in študentov v Gradcu. Dogodek sodi v sklop prireditev, ki jih za promocijo slovenske znanosti v tujini podpira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Več informacij
Pogovor z akademikom prof. Andrejem Jemcem
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Pogovor z akademikom prof. Andrejem Jemcem

Ob izidu njegove likovne monografije Vse, kar je. Z ustvarjalcem in piscem spremne besede akademikom prof. dr. Milčkom Komeljem se bo pogovarjala dr. Ignacija Fridl Jarc. Po pogovoru bomo nazdravili slikarjevemu 85. življenjskemu jubileju ter svetlemu, upov in zadovoljstva polnemu letu 2020. Monografija Vse, kar je je izšla pri Slovenski matici, s podporo Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter Slovenijales Skupine. Dogodek poteka v okviru prireditev Matica pod zvezdami, ki jih podpira Mestna občina Ljubljana. Prefinjeni slikarski kolorist Andrej Jemec se v svojem poudarjeno barvitem ustvarjalnem prostranstvu izraža zlasti z rahločutno potezo. Ta je v osnovi rahla, krhka, a energična...

Več informacij
Tiskovna konferenca
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca

vabimo vas na tiskovno konferenco Slovenske matice, na kateri bomo predstavili likovno monografijo akademika prof. Andreja Jemca Vse, kar je, prevod Anouilhove Antigone, ki ga je pripravil prof. Aleš Berger in s spremno besedo dopolnil prof. Janez Pipan, literarnozgodovinsko študijo prof. dr. Matevža Kosa Leta nevarnega življenja. Pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni, Monografija Vse, kar je akademika Andreja Jemca zajema izjemen, navdihujoč opus likovnih del iz slikarjevega zadnjega ustvarjalnega obdobja. Delu je dodana bravurozna spremna beseda akademika prof. dr. Milčka Komelja, ki o Jemčevi ustvarjalnosti zadnjih let zapiše: »Prefinjeni slikarski kolorist Andrej Jemec se v svojem...

Več informacij
Pogovor s prof. dr. Lenartom Škofom
Klet Doma kulture muziKafe, Vrazov trg 1, 2250 Ptuj

Pogovor s prof. dr. Lenartom Škofom

Prof. dr. Lenart Škof je član Filozofskega odseka Slovenske matice in avtor knjige Antigonine sestre, ter Etike diha in atmosfere politike. Bližamo se zaključku praznovanja 1950. obletnice prve omembe Ptuja v pisnih virih. Če smo čez leto predvsem obujali spomine na slavno preteklost, je sedaj čas za pogled v prihodnost. Nekje na začetek praznovanja je bilo umeščeno predavanje o krščanskih koreninah Ptuja, o Viktorinu in Hieronimu. S filozofom in teologom prof. dr. Lenartom Škofom pa bomo tokrat spregovorili o izzivih krščanstva človeku sedanjosti ter prihodnosti in tudi o izzivih, ki jih ta človek naslavlja krščanstvu ter širšemu religijskemu polju. Spregovorili...

Več informacij
Slovenska in svetovna demografska gibanja
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Slovenska in svetovna demografska gibanja

Predavanje Naravoslovno-tehniškega odseka Slovenske matice. V Sloveniji, Evropi in po svetu se zadnja desetletja dogajajo izredno pomembna demografska gibanja. Znanstvena analiza z metodami umetne inteligence nam pokaže vrsto dokaj preprostih vzorcev, ki pa burijo medije in ljudi. Še več, če analiziramo določene pojave iz biološkega sveta, npr. mišjo utopijo, opazimo določene podobnosti med razkrojem družbe v tem poskusu z dogajanji v najbolj razvitih civilizacijah sveta. Poleg ugotovitev, marsikaterih izvirnih, še ne objavljenih v svetovnih virih, umetna inteligenca poda tudi vrsto ukrepov, kratkoročnih in dolgoročnih, za izboljšanje razmer. Najpomembnejše je vprašanje o odnosu med stroko in dirigiranim ali emergentnim obnašanjem ljudskih...

Več informacij
Predstavitev knjig Krožka Virgil Šček iz Trsta
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predstavitev knjig Krožka Virgil Šček iz Trsta

Pri Krožku za družbena vprašanja Virgil Šček iz Trsta sta v zadnjih mesecih izšli novi knjigi, ki govorita o tržaški zamejski polpretekli zgodovini. Ivo Jevnikar je uredil zbornik prispevkov o znameniti družini Župan iz Lonjerja pri Trstu, ki ga je društvo izdalo v sodelovanju z založbo Mladika. Kot 50. zvezek Krožka Virgil Šček pa je v sodelovanju s Krožkom Anton Gregorčič izšel zbornik Boj za narodne pravice in demokracijo o povojnem obnavljanju političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije, ki ga je prav tako uredil Ivo Jevnikar. Knjigi in izsledke raziskav, ki jih popisujeta, bodo predstavili dr. Nevenka Troha, dr....

Več informacij
Tiskovna konferenca
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca

Vabimo vas na tiskovno konferenco Slovenske matice, na kateri bomo predstavili ponatis Izbranih spisov Valentina Vodnika s spremno besedo dr. Miklavža Komelja, zbornik Slovenski prelom 1918 (uredil dr. Aleš Gabrič) in slovenski prevod romana Aleksandra Gatalice Nevidni, ki ga je prevedla Mateja Komel Snoj Slovenska matica širi svoj knjižni program v tem letu. Tokrat bomo na tiskovni konferenci predstavili zbornik razprav Slovenski prelom 1918, natis Izbranih spisov Valentina Vodnika in prevod srbskega romana Nevidni Aleksandra Gatalice. Zbornik Slovenski prelom 1918 je končni izdelek znanstvenega simpozija, ki so ga pripravili Slovenska matica, Inštitut za novejšo zgodovino in Zgodovinski inštitut Milka Kosa...

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10