Dogodki

Urbanizacija in ptice: ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Urbanizacija in ptice: ljubljanske ptice včeraj, danes in jutri

Mestna okolja in urbanizacija v njih so na novo porajajoči se in od človeka ustvarjeni ekosistemi, ki so odprti za naseljevanje različnih živih bitij, ki se na ta posebna okolja lahko prilagodijo. Medtem ko z urbanizacijo nekatere vrste izginejo, druge ne le, da preživijo, temveč bistveno povečajo svoje populacije. Kljub temu pa je urbani ekosistem kot vsak drug ekosistem, podvržen stalnim spremembam združbe, ki ga naseljuje. Ptice kot eden najbolj opaznih in raziskanih delov biotske pestrosti so zelo primerne za preučevanje teh sprememb v daljšem časovnem obdobju, kar bo predstavljeno na primeru ptic v Ljubljani, in sicer od prvih začetkov...

Več informacij
Manifest Alpe-Jadran 1918 – 2018 War is over!
Koroški deželni arhiv/Kärntner Landesarchiv, St. Ruprechter Straße 7, 9020 Celovec/Klagenfurt

Manifest Alpe-Jadran 1918 – 2018 War is over!

Slovenska matica sodeluje na Trodeželnem zborovanju ob 100-letnici konca prve svetovne vojne. Kot govornica bo nastopila tudi tajnica-urednica Slovenske matice dr. Ignacija Fridl Jarc, in sicer na temo Upor slovenske umetniške besede zoper nasilno govorico vojne. Na zborovanju bo predstavljen Manifest za mirovno regijo Alpe-Adria.

Več informacij
Zgodovinski roman in prevajalske dileme – pogovor ob izidu prvega slovenskega prevoda romana Guilia Angionija Toledski plameni
Tržaško knjižno središče, Trg Oberdan 7, Trst

Zgodovinski roman in prevajalske dileme – pogovor ob izidu prvega slovenskega prevoda romana Guilia Angionija Toledski plameni

S profesorjem  Miranom Košuto in prevajalcem Vasjo Bratino se bo o knjigi pogovarjala glavna tajnica-urednica Slovenske matice Ignacija J. Fridl. Prijazno vabljeni.

Več informacij
Slovenska matica o Trstu in Tržačanih - načrti za prihodnost in predstavitev raziskave o zgodovini gledališča v Trstu in okolici
Dvorana NŠK, Narodni dom,, Ulica Fabio Filzi 14, 34132 Trst

Slovenska matica o Trstu in Tržačanih – načrti za prihodnost in predstavitev raziskave o zgodovini gledališča v Trstu in okolici

Pogovor nove tajnice-urednice Slovenske matice dr. Ignacije J. Fridl in dr. Bogomile Kravos. Prijazno vabljeni.

Več informacij
Znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Znanstveni simpozij Slovenski prelom 1918

Sreda, 24. oktober 2018 9.30 – 10.45 V izdihljajih 1. svetovne vojne, vodi: Aleš Gabrič Peter Vodopivec Slovenska publicistika o Slovencih in jugoslovanstvu ob nastanku Jugoslavije Petra Svoljšak Med zlomom in prelomom: zadnje (evropsko) in slovensko vojno leto 11.00 – 13.00 V Državi SHS, vodi: Aleš Gabrič Jurij Perovšek Slovenci v Državi SHS Andrej Rahten Neuspeli poskus ustanovitve dualistične Jugoslavije: ženevska konferenca novembra 1918 Bojan Balkovec »Otresli smo se vas, ki ste nas zatirali«: organizacija nove oblasti na Slovenskem Damijan Guštin Vzpostavljanje obrambnega sistema Države SHS s posebnim ozirom na njen slovenski del 14.30 – 17.30 Prevrat na prosvetnem in...

Več informacij
Predavanje Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje Vpliv Slovenske matice na razvoj geografije na Slovenskem

Slovenska matica je poleg Mohorjeve družbe najstarejša slovenska založba, ki je od svojih začetkov podpirala znanstveno delovanje in izdajanje strokovnih knjižnih del na Slovenskem. V njej je delovalo veliko znamenitih Slovencev, med njimi tudi geografov, ki so postavili temelje slovenski znanstveni literaturi. Geografija je s pomočjo Slovenske matice svoje raziskovanje usmerila na območje, kjer živijo Slovenci, kar je pomembno vplivalo na razvoj slovenske geografije, Slovenska matica pa je s tem izpolnila svoje poslanstvo. Miha Osredkar bo prikazal razvoj geografije od ustanovitve Matice do danes. Njegova raziskava temelji na pregledu geografskih del, ki so izšla pri Slovenski matici in so s...

Več informacij
Pogovor o knjigi veleposlanika mag. Bojana Grobovška - Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Pogovor o knjigi veleposlanika mag. Bojana Grobovška – Trst, Ljubljana, Dunaj in širni svet

Veleposlanik mag. Bojan Grobovšek je odraščal v Trstu in v Gradcu, maturiral in diplomiral pa v Ljubljani. Podiplomsko se je izobraževal na Inštitutu za družbene študije v Den Haagu in The John Hopkins University v Bologni, kjer je opravil magisterij iz mednarodnih odnosov. V letih 1975-1980 je bil asistent na katedri za politologijo FDV, v letih 1987-1991 dopisnik RTV in Dela z Dunaja, leta 1992 pa je vstopil v slovensko diplomacijo in postal odpravnik poslov na slovenskem veleposlaništvu na Dunaju. Med leti 1995-1999 je bil prvi slovenski veleposlanik na Poljskem, od leta 2001 do leta 2005 veleposlanik v Argentini in...

Več informacij
Tiskovna konferenca
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca

V sredo, 19. septembra 2018, bomo ob 11. uri predstavili štiri knjižne novosti, ki jih je Slovenska matica izdala v zadnjih mesecih: Jan Assmann: Totalna religija Giulio Angioni: Toledski plameni Antonia Bernard: Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih Ivan Cankar: Novo življenje TOTALNA RELIGIJA Moja tema ni »bistvo« judovstva, krščanstva, islama in podobnega, temveč so to izvori še tudi danes žive kulturne semantike, v okviru katere se odvijata človekovo mišljenje in delovanje. Moje vprašanje je torej, kaj je s funkcijo teme nasilja v besedilih, v katerih biblijski monoteizem pripoveduje o svojem nastanku in svoji uveljavitvi ter se ju spominja. Ne...

Več informacij
Predavanje o filozofiji narave
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o filozofiji narave

Vabimo vas na predavanje o filozofiji narave, ki bo v torek, 12. junija 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Prof. dr. Marko Uršič, Kaj je sodobna filozofska kozmologija? V klasični in tudi novoveški filozofiji, vse do Immanuela Kanta, je bila kozmologija pomembna filozofska disciplina, v sistemskem smislu ena izmed treh “posebnih metafizik”, poleg psihologije in teologije. Kant ji je v Kritiki čistega uma odmeril mesto v (zgolj) spekulativni dialektiki idej, kajti temeljni pojem kozmologije, tj. vesolje kot celota vsega bivajočega v prostoru in času, po njegovem mnenju presega “vse možno izkustvo” in...

Več informacij
Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
Velika dvorana rektorata UM, Slomškov trg 15, Maribor

Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Vabimo vas na predstavitev izjemne monografije Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, ki jo je spisala zdravnica zgodovinarka medicine, prof. dr. Zvonka Zupanič Slavec, vodja Inštituta za zgodovino medicine Medicinske fakultete UL. Predstavljen bo prvi del, z naslovom Medicina skozi čas, javno zdravstvo, farmacija, ter drugi del z naslovom Kirurške stroke, ginekologija in porodništvo. Monografija ohranja zanamcem izjemen trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za reševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja. Prikazuje silen obseg opravljenega kurativnega, preventivnega in rehabilitacijsekga dela z bolniki, zgoščeno pa tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti predvsem v osrednji Sloveniji. V knjižni prikaz so vpeti tudi vsi...

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10