Dogodki

Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina in Slovenske matice
Klubski prostor celovškega Mladinskega doma, Mikschallee 4, 9020 Celovec/Klagenfurt

Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina in Slovenske matice

O knjigi bosta spregovorila njen avtor univ. prof. dr. Ernst Bruckmüller in univ. prof. dr. Peter Vodopivec, urednik knjižne zbirke Zgodovina držav in narodov. Pomlajeno Slovensko matico v 155. letnem delovanju bosta predstavila prof. Janez Stergar in njena nova urednica dr. Ignacija Fridl Jarc.

Več informacij
»Zasebna lastnina« in »socialna država«
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

»Zasebna lastnina« in »socialna država«

Tretji simpozij v ciklusu Humanistika in pravo posvečamo izjemno pomembnima standardoma zahodne kulture sobivanja, pravici do zasebne lastnine (33. čl. Ustave) in načelu socialne države (2. čl. Ustave). Tako kot prejšnjikrat, ko smo razpravljali o demokratični obliki organizacije oblasti in načelu pravne države, smo tudi za ta simpozij izbrali koncepta, ki napotujeta eden na drugega in sta v nepomirljivi notranji napetosti. Lahko bi rekli, da je ta napetost jedro vseh teoretskih konceptov, ki so v zadnjih dveh stoletjih skušali pojasniti fenomene prava, države, pravičnosti, družbe itd. O dalekosežnosti teh vprašanj priča že okoliščina, da je po drugi svetovni vojni v...

Več informacij
Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina
Slovenski inštitut na Dunaju, Hanuschgasse 3, Hof 2, stiege 4, Wien/Dunaj

Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina

Vabimo vas na predstavitev knjige univ. prof. dr. Ernsta Bruckmüllerja, Avstrijska zgodovina. Program: uvodni pozdrav izr. prof. dr. Aleš Gabrič, predsednik Slovenske matice. Knjigo bodo predstavili univ. prof. dr. Ernst Bruckmüller, prof. dr. Peter Vodopivec in prof. dr. Marko Štuhec. Glasbena spremljava Veronika Lesjak. Po prireditvi vabljeni na okrepčilo.

Več informacij
Pogovor o Plotinu
Foersterjev park za Filozofsko fakulteto, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana

Pogovor o Plotinu

V okviru spremljevalnega programa Sejma akademske knjige Liber.ac v Foersterjevem vrtu za FIlozofsko fakulteto v Ljubljani, bo v četrtek, 24. 5. 2018 ob 10.00 uri Pogovor o Plotinu (205–270), grškem filozofu, ki se je rodil in izobraževal v Egiptu, nato pa živel in deloval v Rimu in velja za začetnika novoplatonizma, ki je v dialogu s filozofsko dediščino preteklih stoletij, zlasti Platona in Aristotela, pomembno vplival na nadaljnji razvoj evropske filozofske misli. Ob nastajanju slovenskega prevoda celotnega opusa tega klasičnega avtorja, katerega prvi del je izšel pri Slovenski matici v prevodu S. Weiss (2016; drugi del 2018), bo tekel pogovor...

Več informacij
Predavanje o risu
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o risu

Vabimo vas na predavanje o risu, ki bo v torek, 22. maja 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. doc. dr. Miha Krofel Ris v Sloveniji: rezultati raziskav in projekt za preprečitev izumrtja Evrazijski ris je največja evropska mačka in pomemben del narave dinarskih gozdov. Vendar se slovenska populacija hitro zmanjšuje in danes ris velja za avtohtono vrsto sesalca, ki je v Sloveniji najbolj ogrožena. Genetske analize kažejo, da je populacija brez hitrega ukrepanja obsojena na izumrtje. Na predavanju boste spoznali najzanimivejše ugotovitve večletnega raziskovanja risov v slovenskih gozdovih, kaj so razlogi za...

Več informacij
Simpozij z okroglo mizo
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Simpozij z okroglo mizo

Vabimo Vas na predavanje z naslovom "Demokratična" in "pravna" država, in sicer drugo iz skupine predavanj s skupnim naslovom HUMANISTIKA IN PRAVO, ki bo v sredo, 18. aprila 2018 ob 16. uri. Drugi simpozij v ciklusu Humanistika in pravo posvečamo temeljnima standardoma zahodne kulture sobivanja, ki sta zapisana v prvem in drugem členu naše Ustave: demokratični obliki organizacije oblasti in načelu pravne države. Po eni strani tvorita sopripadajočo celoto. Demokratična oblika sobivanja odgovarja ontološki strukturi novoveškega subjekta, njegovi refleksivnosti, saj je naslovnik oblasti tudi njen avtor in utemeljitelj. K novoveškemu subjektu spada tudi dostojanstvo, ki zahteva, da izvrševalci oblasti delujejo...

Več informacij
Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem
Gorenjski muzej, Vojnomirova dvorana Ullrichove hiše, Tomšičeva 42, Kranj

Predstavitev knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem

Vabimo va na predstavitv knjige Zgodovina zdravstva in medicine na Slovenskem, delo zdravnice in zgodovinarke medicine z ljubljanske Medicinske fakultete. Knjiga ohranja zanamcem izjemen trud zdravstvenega osebja in celotne družbe za reševanje življenj in boljšanje zdravstvenega stanja. Prikazuje silen obseg opravljenega kurativnega, preventivnega in rehabilitacijsekga dela z bolniki, zgoščeno pa tudi pedagoške in raziskovalne dejavnosti predvsem v osrednji Sloveniji. V knjižni prikaz so vpeti tudi vsi presežki celotnega slovenskega prostora. Knjiga bo na voljo po promocijski ceni.

Več informacij
Predavanje o vesolju
Dvorana Slovenske matice, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Predavanje o vesolju

Vabimo vas na predavanje o vesolju, ki bo v torek, 10. aprila 2018, ob 18. uri v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8/I v Ljubljani. Prof. dr. Tomaž ZWITTER, Od slike do globine vesolja in do časovnega stroja Vesolje lahko opazujemo le iz svojega Osončja, kljub temu pa slika ni "ploščata" - v zadnjih desetletjih, še posebej pa v zadnjih mesecih dobiva globino v prostoru, očiten je tudi razvoj in tako se, kot s časovnim strojem lahko selimo milijone in milijarde let v preteklost in do neke mere v prihodnost. Ko dodamo še meritve gibanja v vseh treh dimenzijah...

Več informacij
Predstavitev Avstrijske zgodovine
Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2, 1000 Ljubljana

Predstavitev Avstrijske zgodovine

Vabimo vas na predstavitev knjige Ernsta Bruckmüllerja Avstrijska zgodovina, ki bo v ponedeljek, 9. aprila ob 18. uri v knjižnici Otona Župančiča, Kersnikova 2, Ljubljana. Knjigo bodo predstavili uredniki dr. Peter Vodopivec, dr. Peter Štih in dr. Marko Štuhec.

Več informacij
Tiskovna konferenca - Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina
Dvorana Slovenske matice, 1. nadstropje, Kongresni trg 8, 1000 Ljubljana

Tiskovna konferenca – Predstavitev knjige Avstrijska zgodovina

Vabimo Vas na predstavitev sedme knjige iz zbirke Zgodovina držav in narodov ERNST BRUCKMŰLLER AVSTRIJSKA ZGODOVINA, ki bo 4. aprila 2018, ob 11. uri, v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 / I v Ljubljani Knjigo sta prevedli Veronika Pflaum in Irena Vilfan Bruckmüller. Predstavili jo bodo tudi uredniki Peter Vodopivec Peter Štih Marko Štuhec. *** Avstrijska zgodovina avstrijskega zgodovinarja Ernsta Bruckmüllerja je prvi celoviti oris avstrijske zgodovine v slovenskem jeziku. Bruckmüller slikovito predstavlja politični, družbeni, gospodarski in kulturni razvoj, pa tudi vsakdanji življenjski utrip na ozemlju današnje Republike Avstrije in v širšem prostoru nekdanje Habsburške monarhije od najstarejših...

Več informacij
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10